„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie to najlepsza nauka”

Aleksander Puszkin

  Biblioteka szkolna  w Zespole Szkół w Ołpinach włączyła  się do Ogólnopolskiej  akcji  masowego czytania,, Jak nie czytam, jak czytam”, której towarzyszyło motto „Starsi nie czytają? W młodych nadzieja”. Organizatorem głównym akcji była redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Przedsięwzięcie skierowane było do wszystkich typów szkół w Polsce i za granicą.

Cele akcji to:

1.Zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15 roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej  aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.

2.Promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo.

3.Podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury.

4.Integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa.

5.Upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia ;wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”.

6.Promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

    W piątek 10 czerwca 2016roku o godzinie 10:00 uczniowie wraz z nauczycielami  Szkoły Podstawowej zebrali się na boisku szkolnym. Dołączyły do nas dzieci z Publicznego Przedszkola w Ołpinach. Najpierw odczytały wspólnie głośno „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Potem każdy czytał swoją ulubioną książkę. W ten sposób ustanawialiśmy rekord czytania książek w jednym momencie. Przy okazji tej akcji chcemy pokazać, że czytanie jest modne, czytania nie trzeba się wstydzić, czytanie prowadzi do wiedzy i samokształcenia się, a to w życiu dorosłym jest najważniejsze.

Spotkanie to było okazją do rozstrzygnięcia konkursu czytelniczego „Najbardziej zaczytana klasa w roku szkolnym 2015/2016”. Konkurs trwał od 1 września 2015 roku do 25 maja 2016 roku. Patronatem objęła go Radna Gminy Szerzyny Pani Stanisława Ryba, która ufundowała nagrody.

Pierwsze miejsce zajęła klasa druga szkoły podstawowej (przeczytali 856 książek) i została „Najbardziej zaczytaną klasą w roku szkolnym 2015/2016”.

Drugie miejsce zajęła klasa pierwsza  -681 książek

Trzecie miejsce klasa trzecia -546 książek

Czwarte miejsce klasa piąta -486 książek

Piąte miejsce klasa czwarta – 279 książek

Szóste miejsce klasa szósta- 162 książki

Nagrody otrzymali także indywidualnie uczniowie, którzy w trakcie trwania konkursu przeczytali najwięcej książek. Byli to: Agnieszka Piekarz  i Julia Kołek z klasy pierwszej, Niziołek Łukasz z klasy trzeciej, Mikrut Agata i Augustyn Aleksandra z klasy piątej. Nagrodę specjalną otrzymał Krystian Niziołek z klasy szóstej, uczeń który zawsze chodzi z książką w ręce i swoją postawą pokazuje, że czytania nie trzeba się wstydzić, że czytanie to najlepsza nauka.

                                                                                                                                Marta Kordek

                                                                                                                       Nauczyciel- bibliotekarzPartnerzy szkoły

  •  

Zobacz

 

 

 
 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Ołpinach, mail: olpiny@op.pl, tel. 14 65-19-202

Joomla - opracowanie i administracja witryny Adam Rączka, mail: adamr28@poczta.onet.pl