Realizacja programu profilaktycznego w Zespole Szkół w Ołpinach

 Kampania „Postaw na rodzinę”

 W ramach profilaktyki antyalkoholowej w Zespole Szkół w Ołpinach podjęte zostały działania mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z sięganiem po różne szkodliwe substancje.

 

Kolejny raz podjęliśmy współpracę z Krakowską Akademią Profilaktyki, która propaguje profilaktyczne przesłanie, że wzmacnianie więzi rodzinnych to najlepsza ochrona dzieci i młodzieży przed alkoholem, narkotykami czy dopalaczami.

 Do najważniejszych zadań w tym zakresie należy służenie pomocą  w przekazywaniu ważnych informacji o roli rodziny w profilaktyce i w promowaniu odpowiedzialnego rodzicielstwa.

 Kampania „Postaw na rodzinę” jest przygotowana przez najlepszych specjalistów w Polsce, wykorzystuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Nie od dziś wiadomo, że troska o bezpieczeństwo i rozwój dzieci, ochrona przed zagrożeniami, to podstawowa – oprócz miłości – treść życia w rodzinie. Wraz z rozwojem młodych ludzi  musimy –  choć to naprawdę trudne – ufać ich rozsądkowi i mieć nadzieję, że same potrafią obronić się przed zagrożeniami. Nie zawsze to się udaje i czasem „nastoletni”  doznają szkód, o których nawet niewiele wiemy. Możemy jednak pomagać dzieciom w prowadzeniu zdrowego  i bezpiecznego życia. Wymaga to utrzymywania dobrego kontaktu z nimi, opanowania sztuki słuchania, rozumienia i wspierania ich potrzeb, a także umiejętności wywierania wpływu na postępowanie dzieci.

 Jeśli dziecko zbuduje bezpieczną więź z rodzicami, jego życie będzie chronione w grupie społecznej jaką jest rodzina. To wszystko przełoży się na dobre relacje, prawidłowe zachowania i rozwój poprzez: otwartość, zaufanie do świata i ludzi, dobre poczucie wartości, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność szukania wsparcia u bliskich i innych ludzi, budowanie otwartych, bliskich relacji z otoczeniem.

 Podobnie jak we wcześniejszych latach – na  lekcjach wychowania fizycznego oraz godzinach wychowawczych podejmowana była  problematyka w formie pytań. Uczniowie mówili o tym, w jaki sposób najbardziej lubią spędzać czas wolny z rodzicami, co cenią w swojej rodzinie i z jakiego powodu są z niej dumni. Ponadto dzielili się wiedzą na temat planów na przyszłość, snuli refleksje nad dokonanymi wyborami życiowymi.

 Oczywiście my – nauczyciele – zdajemy sobie sprawę z tego, że dzieci mogą mieć w swoich „kuferkach” różne doświadczenia. Czasami są wychowywane tylko przez jedno z rodziców, czasem przez dziadków, ciocie lub rodziny zastępcze. Dlatego ważne jest, aby być wrażliwym i nie urazić niczyich uczuć.

 Naszym zadaniem jest ciągłe uświadamianie, że w życiu nie ma sytuacji bez wyjścia. Ważne, aby zdobyć się na otwartość i szczerość. W swoich przekazach zwracamy ciągle uwagę na to, że istotne jest, by więzy pomiędzy członkami rodziny były silne i oparte na prawdziwej miłości, zaufaniu oraz wsparciu. Wymaga to nie tylko pracy ze strony dorosłych. Stanowi  ciągłe dążenie młodego człowieka  do bycia odpowiedzialnym. To również sztuka pokazania siebie w świetle dbałości  o własną przyszłość. Jest to wreszcie przekazanie komunikatu rodzicom, że i oni są ważni dla dziecka, i że fundamentem wspólnego domu jest wzajemne zaufanie i wsparcie.

 W naszej szkole okazji do tego, aby wspólnie się spotkać, porozmawiać i wymienić doświadczeniami było wiele. Te naturalne sytuacje, jak Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Wigilia, Pasowanie Pierwszoklasistów i inne uroczystości organizowane przez uczniów i nauczycieli były doskonałą formą spędzania czasu wspólnego – rodziców i dzieci. Dzięki podejmowanym inicjatywom wszyscy czerpali z tych spotkań wiele radości.

Partnerzy szkoły

  •  

Zobacz

 

 

 
 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Ołpinach, mail: olpiny@op.pl, tel. 14 65-19-202

Joomla - opracowanie i administracja witryny Adam Rączka, mail: adamr28@poczta.onet.pl